Penduduk lambung melaporkan tekanan rendah, tidak ada layanan sama sekali dan air yang ‘rasanya keji’

Penduduk lambung melaporkan tekanan rendah, tidak ada layanan sama sekali dan air yang ‘rasanya keji’


Orang-orang di Hull bangun tanpa tekanan air atau rendah.
Posted By : data hk 2021